Kwalifikacja wstępna przyśpieszona Bytom

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona przeznaczona jest dla osób, które posiadają polskie obywatelstwo i przebywają w kraju minimum 185 dni w roku, osoby studiująca w Polsce co najmniej 6 miesięcy lub obywatele innego kraju, świadczący usługi przewozowe dla firmy posiadającej swoją siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.

Przeznaczona dla osób posiadających lub starających się o prawo jazdy w kategoriach: C, C+E, które ukończyły 21 lat oraz D, D+E i ukonczyły 23 lata.

Do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego PKZ wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przez Wydział Komunikacji Urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Zegar

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona Bytom

Składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych, czyli indywidualnej jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazd w warunkach specjalnych lub 1 godzina  na symulatorze.

Kwalifikacja wstępna Bytom

Szkolenie dotyczy osób przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E oraz przed 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E. Wymagany jest również profil kierowcy zawodowego-PKZ

Zdobycie kwalifikacji kończy się egzaminem państwowym, teoretycznym w WORD..

Zegar

Kwalifikacja wstępna Bytom

Składa się ze 260 godzin zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych czyli indywidualnej jazdy w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazd w warunkach specjalnych lub 2 godzin na symulatorze.

Dlaczego my?

  • Nowoczesne materiały dydaktyczne
  • Pojazdy dostosowanedo aut egzaminacyjnych
  • Doświadczona karda instruktorów
  • Skuteczne metody poparte wieloletnim doświadczeniem
  • Płatność w ratach 0%

Masz pytania? Napisz do nas